Outsourcing to umowa, w ramach której jedna firma zatrudnia inną firmę do wykonania określonej lub zaplanowanej czynności, którą ta druga może wykonać lepiej lub szybciej. Ten rodzaj outsourcingu można podzielić na dwie szerokie kategorie: projektową i funkcjonalną. Każdy ma swoje zalety i wady, w zależności od potrzeb organizacji.

Pierwsza kategoria outsourcingu jest bardziej odpowiednia dla małych organizacji, w których potrzebna jest praca oparta na projektach i gdzie główna potrzeba dotyczy właśnie działu IT. Podstawową zaletą outsourcingu jest to, że pomaga obniżyć koszty, zwłaszcza jeśli firma outsourcingowa zatrudnia wykwalifikowaną siłę roboczą, a projekt nie jest zbyt duży. Jednak outsourcing oparty na projektach nie jest wskazany dla firm zajmujących się złożonymi zadaniami lub dla firm posiadających rozległą sieć IT. W przypadku takich projektów najlepiej jest zatrudnić profesjonalnego usługodawcę.

Druga kategoria outsourcingu to outsourcing oparty na funkcjach. Obejmują one czynności wykonywane przez pracowników w firmie. Outsourcing oparty na funkcjach wymaga od firmy większej wiedzy specjalistycznej i dlatego może być dość kosztowny, ale może również pomóc w obniżeniu kosztów pod względem zajmowanego czasu.

Outsourcing można również podzielić na kategorie według lokalizacji, w której jest wykonywany. Firma może zlecić na zewnątrz funkcje, takie jak obsługa klienta, praca sekretarska, listy płac, a nawet księgowość i marketing, a prace można wykonać w dowolnym miejscu, w tym w domu lub zdalnej lokalizacji. Trzecią grupą outsourcingu jest outsourcing kontraktowy. Outsourcing na podstawie umowy obejmuje usługi outsourcingowe, takie jak przetwarzanie danych lub tworzenie oprogramowania. Zaletą tego outsourcingu jest to, że łatwiej jest znaleźć firmy posiadające wiedzę niezbędną do wykonania pracy oraz że firmy zaangażowane w tego rodzaju outsourcing nie muszą płacić za usługi osób specjalizujących się w zlecanej pracy. .

Firmy outsourcingowe są często kojarzone z dużymi międzynarodowymi korporacjami. Niektóre z tych firm outsourcingowych mogą wykonywać zarówno outsourcing kontraktowy, jak i funkcjonalny. Inni zlecają tylko pracę opartą na funkcjach. Firmy outsourcingowe często korzystają z outsourcingu w Indiach, Chinach i innych krajach, ponieważ kraje te mają dobrze rozwinięte zaplecze techniczne i edukacyjne, niskie koszty utrzymania i chętnie przyjmują zagraniczne firmy.

Przy zatrudnianiu firmy outsourcingowej należy wziąć pod uwagę różne czynniki. Należą do nich rodzaj outsourcingu, jakiego firma chce wykonać, rodzaj pracy, doświadczenie firmy outsourcingowej, jej reputacja w branży, rodzaj reputacji firmy oraz jej warunki płatności. Poza tym firma outsourcingowa powinna również wziąć pod uwagę dostępność wykwalifikowanej siły roboczej oraz jakość wykorzystywanych usług i sprzętu. Internet sprawił, że outsourcing stał się stosunkowo łatwy. Większość firm outsourcingowych oferuje obecnie wyceny online, aby dać firmom wyobrażenie o cenie, jaką będą pobierać, a także o poziomie outsourcingu, który będzie potrzebny.