Ratownictwo medyczne jest jednym z kluczowych filarów systemu opieki zdrowotnej w każdym kraju, a Polska nie jest wyjątkiem. Rok 2023 przyniósł kilka ważnych zmian oraz nowych wyzwań dla sektora ratownictwa medycznego. Oto kilka kluczowych danych i statystyk ilustrujących stan tego sektora w Polsce w 2023 roku.

Liczba zespołów i interwencji

Według danych z 2023 roku, w Polsce działało blisko 2 500 zespołów ratownictwa medycznego. W ciągu tego roku te zespoły interweniowały w ponad 1,5 miliona przypadków, co stanowi wzrost o 6% w porównaniu z poprzednim rokiem. Wzrost ten świadczy zarówno o zwiększonej aktywności ratowników, jak i o rosnącym zapotrzebowaniu społeczeństwa na ich usługi.

Charakterystyka interwencji

Najczęstszymi przyczynami interwencji były: nagłe stany zagrożenia życia (25%), wypadki komunikacyjne (20%) oraz problemy kardiologiczne (18%). Interwencje związane z problemami psychicznymi, które stanowiły 5% wszystkich interwencji, odnotowały wzrost o 8% w porównaniu z rokiem 2022, co świadczy o rosnących problemach zdrowia psychicznego wśród Polaków.

Nowoczesność i dostępność

W 2023 roku 60% zespołów ratownictwa medycznego były wyposażone w najnowocześniejszy sprzęt, co stanowi wzrost o 10% w porównaniu z rokiem poprzednim. Czas reakcji, czyli okres od otrzymania wezwania do przybycia na miejsce zdarzenia, wynosił średnio 8 minut w dużych miastach i 15 minut w obszarach wiejskich.

Nowe uprawnienia ratowników medycznych

Jednym z najważniejszych momentów w 2023 roku dla ratownictwa medycznego było wprowadzenie w czerwcu zmiany w ustawodawstwie, umożliwiającej ratownikom medycznym stwierdzanie zgonu i wystawianie karty zgonu. Ta zmiana, wprowadzona na mocy ustawy o stwierdzaniu zgonu przez zespoły ratownictwa medycznego, była odpowiedzią na potrzebę szybszej reakcji w sytuacjach, gdy śmierć zachodziła poza murami szpitala. Dzięki temu uprawnieniu, proces stwierdzania zgonu stał się bardziej efektywny, co przekłada się na lepszą jakość usług świadczonych przez zespoły ratownictwa medycznego.

Kurs dla ratowników medycznych – jak prawidłowo wystawić kartę zgonu: https://promedic-edu.pl/kursy/produkt/kurs-pierwszej-pomocy-przedmedycznej/

W podsumowaniu, rok 2023 dla ratownictwa medycznego w Polsce był pełen wyzwań, ale także osiągnięć. Stały rozwój, inwestycje w sprzęt oraz adaptacja do zmieniających się realiów świadczą o tym, że sektor ten jest kluczowym elementem systemu opieki zdrowotnej w Polsce.