Małe dzieci z autyzmem mają dwa razy więcej problemów ze snem niż dzieci bez autyzmu. Może to wpływać na zdrowie zarówno dziecka, jak i reszty rodziny.
Jest to zgodne z badaniem opublikowanym w czasopiśmie Pediatrics w marcu 2019 r. W badaniu autorzy porównali nawyki snu małych dzieci z autyzmem i innymi zaburzeniami rozwojowymi, z dziećmi, które nie cierpiały na te schorzenia.
Autyzm jest spowodowany przede wszystkim zmianami w mózgu, które powodują szeroki zakres zaburzeń rozwojowych u małych dzieci. Stan różni się znacznie pod względem nasilenia i objawów.

Dzieci w wieku od dwóch do pięciu lat.

Gromadzenia informacji dokonano za pomocą kwestionariusza. Odpowiedzi padły od rodziców dzieci w wieku od dwóch do pięciu lat. 522 z tych dzieci miało zaburzenia spektrum autyzmu, 228 dzieci miało inne zaburzenia rozwojowe z cechami autyzmu, 534 dzieci miało inne zaburzenia rozwojowe bez autyzmu, a 703 dzieci nie miało takich stanów i służyło jako grupa kontrolna.

Autorzy stwierdzili, że problemy ze snem występowały ponad dwukrotnie częściej u małych dzieci z autyzmem i innymi opóźnieniami rozwojowymi oraz stanami z zaburzeniami autystycznymi.

U dzieci z autyzmem problemy ze snem zgłoszono w 47 procentach. To samo dotyczy 57 procent dzieci z innymi zaburzeniami rozwojowymi z zaburzeniami autystycznymi i 29 procent dzieci z zaburzeniami rozwojowymi bez zaburzeń autystycznych. U dzieci bez tych stanów około 25 procent miało problemy ze snem.

Problemy ze snem mogą mieć wiele przyczyn.

We wstępie autorzy piszą, że dzieci z autyzmem mają różnice fizjologiczne i / lub rozwojowe, które mogą powodować, że są bardziej podatne na problemy ze snem.
Problemy ze snem są związane ze zwiększonymi powtarzającymi się, samookaleczającymi się zachowaniami wewnętrznymi i zewnętrznymi u dzieci z autyzmem, co może prowadzić do większego stresu u rodziców.

Wysoka częstość występowania problemów ze snem u dzieci z autyzmem i chorobami z autyzmem może wynikać z wielu czynników. Należą do nich różnice fizjologiczne, zaburzenia snu, inne współistniejące zaburzenia rozwojowe, takie jak ADHD, inne współistniejące stany, które mogą zakłócać sen – takie jak zaparcia, otyłość i zgaga oraz trudności w komunikacji i zaburzenia zachowania. Dzieci z autyzmem częściej cierpią na lęk, co może przyczyniać się do problemów ze snem.

Ograniczenia.

Autorzy stwierdzili, że stosowanie melatoniny występowało częściej w autyzmie. Melatonina odgrywa rolę w regulacji rytmu dobowego i może pomóc w opóźnionym śnie u dzieci z autyzmem.

Autorzy podkreślają, że, ponieważ większa część dzieci z autyzmem była leczona melatoniną, liczba dzieci z problemami ze snem może być niedostatecznie zgłaszana w tym badaniu.
Identyfikacja problemów ze snem u dzieci z autyzmem jest ważna ze względu na wpływ, jaki brak snu może mieć na zachowanie dziecka w ciągu dnia oraz na jakość życia całej rodziny.
Do ograniczeń badania należy stosowanie kwestionariusza. Nie ma zatem obiektywnych miar snu ani klinicznych ocen snu dzieci, które uczestniczyły w badaniu.

Problemy ze snem wpływają na zdrowie

Autorzy wnioskują, że problemy ze snem są powszechne u dzieci z autyzmem w wieku od dwóch do pięciu lat. Ponieważ problemy ze snem u małych dzieci z autyzmem wpływają na zachowanie i zdrowie dziecka i reszty rodziny, potrzebne są dalsze badania na temat przyczyny i zarządzania tymi wyzwaniami, piszą autorzy na zakończenie.