Category

Praca i nauka

Category

Kodeks Pracy reguluje kwestie związane z wynagrodzeniem za pracę oraz, z innymi przysługującymi pracownikowi świadczeniami. Warunki wynagrodzenia za pracę ustalają układy zbiorowe pracy. Natomiast u pracodawcy, który zatrudnia co najmniej pięćdziesiąt pracowników lub mniej niż pięćdziesiąt pracowników, ale nieobjętych zakładowym układem zbiorowym pracy ani ponad zakładowym układem zbiorowym pracy, pracodawca ustala warunki wynagradzania za pracę w regulaminie wynagradzania. W regulaminie pracy pracodawca może ustalić również inne świadczenia, które są związane z pracą oraz zasady ich przyznawania.…

Prace w zbiornikach wymagają pisemnego zezwolenia, stałego nadzoru i asekuracji drugiej osoby oraz zapewnienia możliwości natychmiastowego udzielenia pierwszej pomocy. Pracownik zatrudniony w zbiornikach powinien stosować przydzielone mu ochrony indywidualne. Taksie same ochrony powinien mieć pracownik asekurujący. Pomiędzy tymi pracownikami musi być utrzymywana stała łączność. Jeśli pracownik będzie schodził na dno zbiornika po klamrach lub po drabinie, a wysokość od włazu do dna zbiornika będzie większa od 1 metra, to wykonywanie takiej pracy będzie można zaliczyć…

Niestety, chyba już za moment nastąpi na rynku pracy całkowita zmiana. Skończy się wspaniały czas dla pracowników, czas korzystnych pensji, atrakcyjnych benefitów i premii uznaniowych. Nikt nie życzy sobie takiej zmiany, ale może się okazać, że czarny scenariusz jest realny i przyjdzie nam się zmierzyć z nową rzeczywistością i niełatwą kwestią, jaką jest szukanie atrakcyjnej posady. Tylko, jakich błędów unikać? Szukaj pracy stale Nie czekaj, aż stracisz pracę, tylko regularnie rozglądaj się za posadą. Największy…