Kryptowaluty opisywane są w bardzo różny sposób. Jedni nazywają je zdecentralizowaną walutą, inni określają mianem pieniądza przyszłości. Można spotkać się również ze stwierdzeniem, że kryptowaluta stanowi rozproszony system księgowy zawierające dane o stanie posiadania, wyrażone w umownych jednostkach. Co warto o nich wiedzieć?

Czym jest kryptowaluta?

Kryptowaluty to najprościej rzecz ujmując wirtualne waluty, które pomimo tego, że nie posiadają swojej fizycznej formy, w wielu przypadkach mogą stanowić zapłatę za wybrane dobra i usługi. Obecnie dostępnych jest kilka typów kryptowalut, działających na podstawie zdecentralizowanego systemu, opartego na blockchainie (łańcuchu bloków). Blockchain jest publicznym rejestrem, zawierającym publiczne informacje dotyczące transakcji przeprowadzanych przy zastosowaniu danej kryptowaluty.

W przypadku kryptowalut wykorzystuje się skomplikowane obliczenia matematyczne, stosowane nie tylko do zapisywania i weryfikowania transakcji, ale również w celu szyfrowania najważniejszych informacji. Transakcja z użycie kryptowaluty zachodzi bezpośrednio pomiędzy stronami, które dzięki kluczom szyfrującym mają do niej pełny wgląd.

Płatność i przechowywanie krytpowalut

Kryptowaluty można pozyskać na drodze ich wydobycia, jak i zakupu na jednej z działających giełd. Wiele osób, które nie miały jeszcze styczności z wirtualnym pieniądzem, zastanawia się nad tym, jak można nim płacić i jak najlepiej go przechowywać. W tym celu wykorzystywane są portfele kryptograficzne, podzielone na dwa klucze:

  • klucz prywatny służy do użytku wyłącznie właściciela portfela i nie może być udostępniany osobom postronnym, między innymi ze względu na to, że jest on stosowany do szyfrowania zawieranych transakcji;
  • klucz publiczny, który może być udostępniany innym osobom, dzięki czemu do portfela będą mogły trafiać kryptowaluty.

Portfele kryptowalutowe są bardzo dobrze zabezpieczone. W tym przypadku ryzyko wystąpienia oszustwa jest naprawdę znikome. Wszelkie podejmowane próby zostają natychmiast wykryte i usunięte przez system. Warto przy tym wiedzieć, że każdy posiadacz portfela otrzymuje kopię wykonywanej transakcji, którą musi potwierdzić. Jeżeli jeden z rejestrów nie będzie zgodny z pozostałymi, zostanie automatycznie usunięty.

Płacenie kryptowalutami, podobnie jak i ich przechowanie nie jest skomplikowane, bowiem polega na przelewaniu ich z jednego do drugiego portfela przy automatycznej weryfikacji transakcji dokonywanej przez wszystkich uczestników danej sieci. Należy jednak pamiętać o tym, że póki co nie wszystkie sklepy czy osoby zajmujące się handlem przyjmują płatności w kryptowalutach, więc w tym przypadku możliwości zakupowe mogą być nieco ograniczone.

Kryptowaluty nie muszą być wykorzystywane wyłącznie jako środek płatniczy. Równie dobrze mogą stanowić narzędzie handlu, zarówno jeżeli chodzi o zakup, jak i ich późniejszą sprzedaż zgodnie z ustalonym kursem, więcej na https://www.kryptoporadnik.pl/.